W 2021r. przeprowadzono modernizację SUW Pietrzyków w zakresie :

  • wymiana pomp głębinowych wraz z orurowaniem
  • wymiana głowic w studniach głębinowych
  • wymiana zasuw
  • montaż lamp UV
  • częściowa wymiana rurociągów
  • montaż agregatu prądotwórczego
  • instalacja systemu monitoringu i sterowania zdalnego procesów technologicznych